SPREYER PRODUCE

MASTERBLASTER 600 STANDARD

1. Flat Aerodynamic Tank structure provide ease of spraying in Grapes before harvesting which avoids contact between grape and tank body leads to non damage of grapes.

2. Adjustable axle is helpful to reduce the overall height of blower which avoids the contact between sprayer tank & fruit which greatly reduces damage of grape fruit.

3. Front air suction dual fan assembly uniformly distributes air flow in all spraying directions. It avoids entry of dust particles & other foreign bodies in to fan air stream which greatly maintains the good appearance of the Fruits.

4. Brass mixers helps in continuous uniform mixing of chemicals in the water tank.

5. Belt & HTP pump is fitted below the tank which avoids damage to belts & htp pump by direct contact with water & chemicals.

6. Useful for tractors from 18 to 27 Hp

7. Useful for spraying of all types of orchids like grapes, Pomegranates & oranges.

8. Stainless steel fan casing avoids corrosion due to contact of water & chemicals

9. Imported Nozzles from Italy & America ensures minimum droplet size which covers maximum spraying area with minimum quantity of water & chemicals.

Read More

SPREYER PRODUCE

MASTERBLASTER 600 STANDARD

१. सपाट एरोरोडायनॅमिक केमिकॅल टाकीची उंची कमी असल्यामुळे फवारताना द्राक्षे फळाला टाकीचा स्पर्श होत नाही , द्राक्षे फळ आणि टाकीमध्ये घर्षण होत नाही आणि त्यामुळे फळाची नासाडी कमी होते.

२. द्राक्ष फळ आणि टाकीच्या मधिल घर्षणाने फळाचे नुकसान टाळण्यासाठी ब्लोअरची संपूर्ण उंची कमी - अधिक करण्यासाठी अडजस्टेबल एक्सल दिला आहे.

3. पुढून हवा शोषण करून घेणारा दोन फॅनचा संच सर्व दिशेने हवेचे सामान वाटप करतो आणि फॅन पुढून हवा शोषण करत असल्यामुळे धूलिकण आणि कचऱ्याचे शोषण होत नाही व हवेमध्ये मिक्स होऊन धूलिकण आणि कचरा फळाकडे जात नाही त्यामुळे फळाची प्रत खराब होत नाही.

4. पितळी मिक्सर टाकीमधील केमिकलचे सतत मिश्रण करतो त्यामुळे पाण्यामध्ये फवारणी औषधाचे समान प्रमाण राहते.

5.इटली आणि अमेरिकेतून आयात केलेले नोझल्स फवारणी करताना छोट्या आकाराचे थेम्ब तयार करतात आणि त्यामुळे जास्तीत जास्त फवारणी क्षेत्र व्यापले जाते तेही कमीतकमी पाणी आणि रसायनांच्या वापरात.

6. HTP पंप व रबरी बेल्ट टाकीखाली बसवल्याने पाणी आणि केमिकल त्यांच्या संपर्कात येत नाही व त्यांचे नुकसान होत नाही आणि त्यांचे आयुष्य वाढते.

7. 18 ते 27 एचपी पर्यंतच्या ट्रॅक्टरसाठी उपयुक्त.

8. सर्व प्रकारच्या फळबागा जसे की द्राक्षे, डाळिंब आणि संत्रा फवारणीसाठी उपयुक्त.

9. फॅन केसिंग स्टेनलेस स्टील बनावटीची असल्यामुळे पाणी आणि रसायनांच्या संपर्कामुळे गंजत नाही.

Read More

SPREYER PRODUCE

MASTERBLASTER 600 STANDARD

1. Flat Aerodynamic Tank structure provide ease of spraying in Grapes before harvesting which avoids contact between grape and tank body leads to non damage of grapes.

2. Adjustable axle is helpful to reduce the overall height of blower which avoids the contact between sprayer tank & fruit which greatly reduces damage of grape fruit.

3. Front air suction dual fan assembly uniformly distributes air flow in all spraying directions. It avoids entry of dust particles & other foreign bodies in to fan air stream which greatly maintains the good appearance of the Fruits.

4. Brass mixers helps in continuous uniform mixing of chemicals in the water tank.

5. Belt & HTP pump is fitted below the tank which avoids damage to belts & htp pump by direct contact with water & chemicals.

6. Useful for tractors from 18 to 27 Hp

7. Useful for spraying of all types of orchids like grapes, Pomegranates & oranges.

8. Stainless steel fan casing avoids corrosion due to contact of water & chemicals

9. Imported Nozzles from Italy & America ensures minimum droplet size which covers maximum spraying area with minimum quantity of water & chemicals.

Read More

SPREYER PRODUCE

MASTERBLASTER 600 STANDARD

1. Flat Aerodynamic Tank structure provide ease of spraying in Grapes before harvesting which avoids contact between grape and tank body leads to non damage of grapes.

2. Adjustable axle is helpful to reduce the overall height of blower which avoids the contact between sprayer tank & fruit which greatly reduces damage of grape fruit.

3. Front air suction dual fan assembly uniformly distributes air flow in all spraying directions. It avoids entry of dust particles & other foreign bodies in to fan air stream which greatly maintains the good appearance of the Fruits.

4. Brass mixers helps in continuous uniform mixing of chemicals in the water tank.

5. Belt & HTP pump is fitted below the tank which avoids damage to belts & htp pump by direct contact with water & chemicals.

6. Useful for tractors from 18 to 27 Hp

7. Useful for spraying of all types of orchids like grapes, Pomegranates & oranges.

8. Stainless steel fan casing avoids corrosion due to contact of water & chemicals

9. Imported Nozzles from Italy & America ensures minimum droplet size which covers maximum spraying area with minimum quantity of water & chemicals.

Read More

SPREYER PRODUCE

MASTERBLASTER 600 STANDARD

१. सपाट एरोरोडायनॅमिक केमिकॅल टाकीची उंची कमी असल्यामुळे फवारताना द्राक्षे फळाला टाकीचा स्पर्श होत नाही , द्राक्षे फळ आणि टाकीमध्ये घर्षण होत नाही आणि त्यामुळे फळाची नासाडी कमी होते.

२. द्राक्ष फळ आणि टाकीच्या मधिल घर्षणाने फळाचे नुकसान टाळण्यासाठी ब्लोअरची संपूर्ण उंची कमी - अधिक करण्यासाठी अडजस्टेबल एक्सल दिला आहे.

3. पुढून हवा शोषण करून घेणारा दोन फॅनचा संच सर्व दिशेने हवेचे सामान वाटप करतो आणि फॅन पुढून हवा शोषण करत असल्यामुळे धूलिकण आणि कचऱ्याचे शोषण होत नाही व हवेमध्ये मिक्स होऊन धूलिकण आणि कचरा फळाकडे जात नाही त्यामुळे फळाची प्रत खराब होत नाही.

4. पितळी मिक्सर टाकीमधील केमिकलचे सतत मिश्रण करतो त्यामुळे पाण्यामध्ये फवारणी औषधाचे समान प्रमाण राहते.

5.इटली आणि अमेरिकेतून आयात केलेले नोझल्स फवारणी करताना छोट्या आकाराचे थेम्ब तयार करतात आणि त्यामुळे जास्तीत जास्त फवारणी क्षेत्र व्यापले जाते तेही कमीतकमी पाणी आणि रसायनांच्या वापरात.

6. HTP पंप व रबरी बेल्ट टाकीखाली बसवल्याने पाणी आणि केमिकल त्यांच्या संपर्कात येत नाही व त्यांचे नुकसान होत नाही आणि त्यांचे आयुष्य वाढते.

7. 18 ते 27 एचपी पर्यंतच्या ट्रॅक्टरसाठी उपयुक्त.

8. सर्व प्रकारच्या फळबागा जसे की द्राक्षे, डाळिंब आणि संत्रा फवारणीसाठी उपयुक्त.

9. फॅन केसिंग स्टेनलेस स्टील बनावटीची असल्यामुळे पाणी आणि रसायनांच्या संपर्कामुळे गंजत नाही.

Read More

Contact now

Get In Touch With Us